אין פרופיל ל-HIV

מומלץ לשלוח את כל המטופלים והמטופלות להיבדק

בשנת 2022 היתה עליה של 13% במספר המאובחנים עם HIV בישראל, שעמד על 444 מקרים חדשים.1

מגמות ההדבקה מראות שוב שאין פרופיל ל-HIV:
גברים, נשים, ילידי הארץ, מהגרים, הטרוסקסואליים, גברים השוכבים עם גברים, צעירים, מבוגרים ותינוקות-
כולם וכולן יכולים להדבק.

כמו בשנים הקודמות, גם השנה אובחנו בישראל תינוקות שנדבקו מאימם, על אף שניתן היה למנוע זאת ע"י בדיקת דם פשוטה וטיפול רפואי במהלך ההיריון.
זכרו: משנת 2022, חוזר ראש שירותי בריאות הציבור קובע כי יש לבצע בדיקת HIV לכל אישה הרה, במסגרת מעקב ההיריון.3

סטיגמה עלולה לגרום לאבחון מאוחר 2,
אבחון מאוחר עלול לפגוע בבריאות המטופל.ת ולהביא להדבקות נוספות,

אם יש ספק, שולחים את המטופלות והמטופלים להיבדק!

  1. Annual report. National HIV reference laboratory June 2023
  2. Levy, Itzchak, et al. “Missed opportunities for earlier diagnosis of HIV in patients who presented with advanced HIV disease: a retrospective cohort study.” BMJ open 6.11 (2016): e012721.
 

3. נוהל אבחון מוקדם של האישה בגיל הפוריות הנושאת HIV והטיפול בה (משרד הבריאות, 2022).‏

חברת גיליאד עושה מאמצים סבירים לספק מידע עדכני ואמין ככל שניתן באתר זה, אך אינה מתחייבת לשלמות או עדכניות מוחלטת של המידע.

אין להשתמש במידע למטרות אבחון בעיות בריאותיות ואין להסתמך על המידע המופיע כאן לשם אבחון או לשם מתן או אי מתן טיפול רפואי כלשהו. כל שימוש שייעשה במידע הוא על אחריות המשתמש בלבד.

דיווח תופעות לוואי לאחר רישום של תרופות הינו חשוב. הדיווח מאפשר המשך מעקב של יחס עלות/תועלת של התרופה. אנשי רפואה ומטופלים מתבקשים לדווח על כל חשד לתופעת לוואי דרך הפורטל לדיווח תופעות לוואי למחלקה לניהול סיכונים משרד הבריאות,

בקישור: https://sideeffects.health.gov.il. ניתן לדווח תופעות לוואי גם ליצרן של התרופה החשודה. ניתן לדווח תופעות לוואי הקשורות למוצרי גיליאד ישירות לחברה: בטלפון 09-8802050 או במייל: [email protected]

האתר מציע קישורים לאתרים אחרים, אשר גיליאד איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, גיליאד לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם השימוש באתרים האחרים לרבות כל תוכן ומידע שמפורסם בהם והנאסף בהם.

חברת גיליאד עושה מאמצים סבירים לספק מידע עדכני ואמין ככל שניתן באתר זה, אך אינה מתחייבת לשלמות או עדכניות מוחלטת של המידע.

אין להשתמש במידע למטרות אבחון בעיות בריאותיות ואין להסתמך על המידע המופיע כאן לשם אבחון או לשם מתן או אי מתן טיפול רפואי כלשהו. כל שימוש שייעשה במידע הוא על אחריות המשתמש בלבד.

דיווח תופעות לוואי לאחר רישום של תרופות הינו חשוב. הדיווח מאפשר המשך מעקב של יחס עלות/תועלת של התרופה. אנשי רפואה ומטופלים מתבקשים לדווח על כל חשד לתופעת לוואי דרך הפורטל לדיווח תופעות לוואי למחלקה לניהול סיכונים משרד הבריאות,

בקישור: https://sideeffects.health.gov.il. ניתן לדווח תופעות לוואי גם ליצרן של התרופה החשודה. ניתן לדווח תופעות לוואי הקשורות למוצרי גיליאד ישירות לחברה: בטלפון 09-8802050 או במייל: [email protected]

האתר מציע קישורים לאתרים אחרים, אשר גיליאד איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, גיליאד לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם השימוש באתרים האחרים לרבות כל תוכן ומידע שמפורסם בהם והנאסף בהם.

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך