מקורות שימושיים

מומלץ לשמור בדפדפן מועדפים

חברת גיליאד עושה מאמצים סבירים לספק מידע עדכני ואמין ככל שניתן באתר זה, אך אינה מתחייבת לשלמות או עדכניות מוחלטת של המידע.

אין להשתמש במידע למטרות אבחון בעיות בריאותיות ואין להסתמך על המידע המופיע כאן לשם אבחון או לשם מתן או אי מתן טיפול רפואי כלשהו. כל שימוש שייעשה במידע הוא על אחריות המשתמש בלבד.

דיווח תופעות לוואי לאחר רישום של תרופות הינו חשוב. הדיווח מאפשר המשך מעקב של יחס עלות/תועלת של התרופה. אנשי רפואה ומטופלים מתבקשים לדווח על כל חשד לתופעת לוואי דרך הפורטל לדיווח תופעות לוואי למחלקה לניהול סיכונים משרד הבריאות,

בקישור: https://sideeffects.health.gov.il. ניתן לדווח תופעות לוואי גם ליצרן של התרופה החשודה. ניתן לדווח תופעות לוואי הקשורות למוצרי גיליאד ישירות לחברה: בטלפון 09-8802050 או במייל: [email protected]

האתר מציע קישורים לאתרים אחרים, אשר גיליאד איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, גיליאד לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם השימוש באתרים האחרים לרבות כל תוכן ומידע שמפורסם בהם והנאסף בהם.

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך