תקנון מבצע 200 ₪ למוצרים נלווים ברכישת בר מים תמי4 ספטמבר 2020
 1.               הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
“עורכת המבצע” או      חברת שטראוס מים בע”מ ח.פ. 513919779 שכתובתה רח’ יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
החברה
אתר החברה”             www.tami4.co.il  
“המבצע”                     ברכישת בר מים חדש תמי4, או בשדרוג בר מים תמי4 במחיר מחירון במסלול 3 שנים או 4 שנים באמצעות מוקד השירות הטלפוני של החברה, יקבל הלקוח שובר בשווי 200 ₪ לרכישת מוצרים נלווים לבר מים מאתר הסחר של תמי4 שטראוס מים.
“משתתף”                   לקוח עסקי אשר יתקשר למוקד השירות הטלפוני של החברה וירכוש מהחברה את אחד מברי המים תמי4 כמפורט בתיאור המבצע או ישדרג את בר המים הקיים בבר מים מתקדם והכל כמפורט בתקנון זה.
 “לקוח עסקי                 לקוח סוהו, עד שני מכשירים, אשר הזדהה במעמד הרכישה כעסק (פרט מזהה יכול להיות גם ת.ז וגם עוסק מורשה, ח.פ).
בר מים תמי 4”             תמי4 Family, תמי4 Bubble X, תמי4 Primo, תמי4 Business Bar
ההטבה”                       שובר בשווי של 200 ₪ לרכישת המוצרים המשתתפים במבצע.
המוצרים המשתתפים   המוצרים הנלווים כפי שהם מופיעים באתר החברה.
 1.               תקופת המבצע
2.1                המבצע יערך בין התאריכים 1.9.20 ועד ה – 30.9.20 או עד גמר המלאי (המוקדם מבניהם).
2.2                החברה תהיה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, אף לפני תאריך הסיום הקבוע לעיל, או להאריך את המבצע לתקופה נוספת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 
 1.               תנאים:
3.1                במסגרת המבצע, משתתף אשר מבקש לרכוש בר מים כמפורט בהגדרת “המבצע” ייהנה מההטבה (כהגדרתה לעיל).
3.2                ההטבה ניתנת למימוש באתר החברה בלבד ותישלח ללקוח במייל ו/או בהודעת סמס.
3.3      ניתן לממש את השובר בחנות המוצרים הנלווים בכפוף לתנאים הבאים:
 •       הקופון תקף לשנה מיום שליחתו על ידי החברה.
 •   הקופון תקף לרכישה בחנות המוצרים הנלווים באתר תמי4 שטראוס מים.
 •       ניתן לממש את הקופון  ממגוון המוצרים הנלווים הקיימים בחנות המוצרים באתר . בעת רכישת מוצר, במידה והסכום מאפשר זאת, ניתן להשתמש בקופון גם לתשלום דמי המשלוח
 •   במקרה של רכישת מוצרים נלווים בסכום שהינו מעל סכום השובר, יש להשלים את הרכישה ע”י תשלום ההפרש באמצעות כרטיס אשראי.
 •   יש לעשות שימוש בקופון ברכישה אחת בלבד. לא ניתן לפצל את הקופון לשתי רכישות.
 •   במקרה של מימוש הקופון עבור מוצר/ים נלווים ששווים נמוך מסכום הקופון, לא ניתן יהיה לקבל עודף/זיכוי על ההפרש
 •   אין כפל מבצעים והטבות.
3.3                לא כולל כפל מבצעים.
3.4                התקנת המכשיר כוללת קידוח חור קטן בשיש המטבח. בכל מקרה של ביטול עסקה, הלקוח מוותר על כל  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין החור שנקדח בשיש.
3.5                החלפת פלסטיקה חיצונית, שינוי אמצעי תשלום בעזרת נציג החברה, התקנה מחדש/העתקת מיקום למכשיר כרוכים בתשלום נוסף כמפורט בתנאי השירות.
3.6                יש להחליף במכשיר מסנן מדי 6 חודשים ונורתUV  מדי שנה כמפורט בתנאי השירות.
        
 1.               מדיניות ביטול
הנך רשאי לבטל את מסלול השירות בתוך 14 ימים מיום קבלת בר המים. ניתן לבטל את מסלול השרות בכל עת בהודעה בע”פ למוקד הטלפוני או במכתב למשרדי החברה הכולל את שם העסק ופרטיו המזהים. במקרה של ביטול הסכם השירות תחויב עבור בר המים, השרות, המטהרים ונורות ה- UV שצרכת במשך תקופת ההסכם בהתאם למועד בו ביטלת את ההסכם וכמפורט במסמך תנאי ההתקשרות של העסקה. הנך רשאי להשיב חלפים שלא נעשה בהם שימוש ובתנאי שלא חלפו יותר מ- 14 יום ממועד קבלת המשלוח ובכפוף להחזרת החלפים לחברה באריזתם המקורית.
ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימי עסקים מיום התקנת בר המים.
 
 1.               מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטיות הינה כמפורט במסמך מדיניות הפרטיות שבאתר החברה. ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך למדיניות הפרטיות של עורכת המבצע.
 
 1.               כללי
4                 
5                 
5.1                מספר היחידות במלאי: 300 יחידות.
5.2                תנאי הרכישה, האחריות ופירוט המסלול הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות הרלוונטיים לכל בר מים ומסלול.
5.3                תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר ובמשרדי החברה.
5.4                בהשתתפותו מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
5.5                למען הסר ספק, רישומי אתר החברה ו/או עורכת המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
5.6                על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות במבצע, ולבטל את המבצע בכל עת בכפוף לפרסום תנאי התקנון העדכניים.
 
סוף התקנון.
 

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך