שימוש בקבצי Cookie
המידע להלן נועד ליידע את המשתתף על אופן איסוף המידע עליו באמצעות קבצי Cookie .
1 .מהם קבצי Cookie?
קבצי Cookie הם קבצי טקסט שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל
מכשיר אחר באמצעותו אתה גולש באתר המבצע. החברה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי להבין טוב
יותר את אופן השימוש שלך באתר.
2 .ניהול העדפות השימוש בעוגיות (Cookies?)
בהשתתפות בפעילות באתר, הינך מסכים לשימוש בקבצי ה cookies וזאת לאחר הצגת מודעת הקוקיז.
אם אינך מסכים לכך ואינך מעוניין שימקמו קבצי Cookie על מכשירך, עליך לשנות את הגדרות הדפדפן
שלך (אם הדפדפן מאפשר זאת) כך שיחסום ו/או ימחק קבצי Cookie או שיתריע בפניך בשעה שקובץ
Cookie נשלח. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותך לבדוק איך מתבצע התהליך, בלשונית
העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.
3 .שים לב: חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש בקבצי Cookie ואם תבחר
לחסום ו/או למחוק קבצי Cookie יתכן כי חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו
באופן תקין.

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך