*9801 להצטרפות

מדברים בתוצאות, לא בסיסמאות

הבחירה הנכונה

.אנליסט

אנליסט במקום הראשון במגוון מסלולים
ב-12 החודשים האחרונים*:

(מ”ה 7834)
אנליסט קופת גמל
להשקעה כללי
6.54%

(מ”ה 7836)
אנליסט קופת גמל
להשקעה מניות
11.46%

(מ”ה 963)
אנליסט
השתלמות מניות
11.35%

(מ”ה 9731)
אנליסט גמל
50-60 מסלול לבני
6.67%

(מ”ה 9730)
אנליסט גמל
מסלול לבני 50 ומטה
6.79%

(מ”ה 811)
אנליסט גמל
ישראל
7.20%

(מ”ה 814)
אנליסט גמל
מניות
11.69%

(מ”ה 11367)
אנליסט חסכון לילד
סיכון מוגבר
11.64%

(מ”ה 11366)
אנליסט חסכון לילד
סיכון בינוני
7.40%

*התשואות המוצגות הינן תשואות ל-12 חודשים אחרונים 8/18-7/19, מבין קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקופות גמל להשקעה בקטגוריות הרלוונטיות במסלולים: אנליסט השתלמות מניות (מ”ה 963), תשואה ממוצעת שנתית ל- 3 שנים אחרונות 8/16-7/19 10.11%, תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות 8/14-7/19 8.22% ומדד אלפא שנתי 3.96%. אנליסט גמל מניות (מ”ה 814), תשואה ממוצעת שנתית ל- 3 שנים אחרונות 8/16-7/19 10.19%, תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות 8/14-7/19 8.37% ומדד אלפא 4.08%. אנליסט גמל ישראל (מ”ה 811), תשואה ממוצעת שנתית ל- 3 שנים אחרונות 8/16-7/19 6.55%, תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות 8/14-7/19 6.07% ומדד אלפא 2.40%. אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה (מ”ה 9730), תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות 8/16-7/19 6.23%. אנליסט גמל לבני 50 עד 60 (מ”ה 9731), תשואה ממוצעת שנתית  ל-3 שנים אחרונות 8/16-7/19 5.55%. אנליסט קופת גמל להשקעה כללי (מ”ה 7834). אנליסט קופת גמל להשקעה מניות (מ”ה 7836). אנליסט חסכון לילד סיכון בינוני (מ”ה11366) . אנליסט חסכון לילד סיכון מוגבר (מ”ה 11367). האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. התשואות הינן נומינליות ברוטו- לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. מקור הנתונים אתר גמל- נט, אתר משרד האוצר. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה.

תודה רבה

פרטיכם התקבלו
ניצור איתכם קשר
בהקדם

תודה
על פנייתך

אנו מיד מתקשרים אליך
.לתיאום פגישת הייעוץ שלך